Aktualności podatkowe

Tarcza antykryzysowa: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

12:46 | 03-04-2020 | admin |

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych

09:08 | 16-01-2020 | admin |

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) w firmach transportowych  25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu uzgodnień transgranicznych. Polska implementacja Dyrektywy DAC 6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku

Nowości podatkowe na 2020 rok – zmiany w sposobie opłacania podatków

09:56 | 25-11-2019 | admin |

W związku z pojawiającymi się w prasie doniesieniami o nowym sposobie „zarabiania” przez oszustów i zmianą  w sposobie opłacenia podatków od 1 stycznia przypominamy i informujemy: Od 1 stycznia wszystkie podatki , a więc VAT , CIT, PIT od dochodu, oraz PIT od wynagrodzeń płacimy na JEDNO KONTO wyodrębnione dla

Obowiązek składania dokumentacji cen transferowych

19:01 | 14-09-2018 | admin |

W związku z tym, że z końcem września br. upływa termin do: 1) sporządzenia dokumentacji cen transferowych; 2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych; 3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, w zakresie dokumentacji cen transferowych (CIT-TP/PIT-TP); – dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi realizowanymi w roku 2017.   

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

08:20 | 27-06-2018 | admin |

Każdego roku rząd podnosi minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę. W roku 2019 kwota tzw. minimalnej krajowej ma wzrosnąć o 5.7% w stosunku do roku poprzedniego.   Podwyżka płacy minimalnej dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie i dzieło – a

SPLIT PAYMENT – czyli strach i obawy przedsiębiorców

07:37 | 19-06-2018 | admin |

Split payment – czym jest i na czym polega? Jest to nic innego jak model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT. Funkcjonuje on na terenie kilku europejskich krajów tj. Czechy,Turcja czy Włochy.   Głównym powodem wdrożenia takiego rozwiązania również w Polsce, jest coraz szybciej powiększająca się luka podatkowa w systemie VAT.

Bezpłatne szkolenie dla transportu do 3,5 tony – Tarnów 28 czerwca

09:58 | 15-06-2018 | admin |

Prawo przewozowe, płace minimalne w krajach UE, czy kabotaż w transporcie do 3,5 tony to tylko część tematów, które będą poruszane na szkoleniu w Tarnowie.   Szkolenie dla przewoźników do 3,5 tony odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018 roku w Tarnowie w restauracji „U Młynarzy” mieszczącej się przy ul.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – stawka 0%

15:27 | 03-04-2018 | admin |

Ustawa o Vat art. 9 ust. 1 definiuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako nabycie prawa własności do rozporządzenia towarem, który został wysyłany lub transportowany na terytorium państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego rozpoczynającego wysyłkę.   Art. 13 ust. 3 uznaje również jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, nietransakcyjne przemieszczanie towarów przez polskiego podatnika

O czym powinien pamiętać właściciel firmy? – sprawdź kalendarz przedsiębiorcy!

14:13 | 26-03-2018 | admin |

Prowadzenie własnej firmy nie polega tylko na dopinaniu spraw biznesowych, ale także na dotrzymywaniu terminów podatkowych. Z obowiązku każdy przedsiębiorca powinien regulować swoje podatki w terminie, dlatego poniżej przedstawię kilka najważniejszych terminów podatkowych.     Książka przychodów i rozchodów Mikroprzedsiębiorcy, a także osoby na samozatrudnieniu bardzo często wybierają tą formę

Transport międzynarodowy – miejsce świadczenia usług

13:13 | 25-01-2018 | admin |

Ustawa o VAT określa podatnika na którym spoczywa obowiązek podatkowy, w zależności od miejsca świadczonych usług. Szczególnie staje się to przydatne, w sytuacji kiedy kontrahenci powiązanej transakcji pochodzą z różnych krajów. Miejsce świadczenia usług transportu towaru jest wyznacznikiem dla podmiotu, który będzie musiał rozliczyć VAT.   W przypadku państw członkowskich,

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS OPŁACANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTOWYCH

09:00 | 19-01-2018 | admin |

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2018 zmieniły się wartości składek ZUS jakie przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy wyglądały następująco:   – składka emerytalna wyniosła 499,28 zł, – składka rentowa wyniosła 204,62 zł, – składka chorobowa wyniosła 62,67 zł, –

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy ?

09:00 | 18-01-2018 | admin |

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia kierowców jest prowadzenie ich ewidencji czasu pracy. Tą konieczność reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Trzeba zaznaczyć, iż ewidencja czasu pracy nie dotyczy tylko kierowców zatrudnionych na umowie o pracę, ale także kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną.

Samochód służbowy dla pracownika

09:00 | 17-01-2018 | admin |

Przedsiębiorcy, którzy posiadają samochody osobowe, wprowadzone do ewidencji środków trwałych, mają możliwość, aby udostępnić pojazd swoim pracownikom. W przypadku wykorzystywania samochodu dla celów służbowych, sytuacja jest oczywista, nie powstaje żaden dodatkowy przychód dla pracownika, ani obowiązek podatkowy. Podatnik rozlicza koszty związane z eksploatacją samochodu zgodnie z przyjętą specyfiką pojazdu w

USŁUGI TRANSPORTOWE A PODATEK VAT

10:25 | 16-01-2018 | admin |

Usługi transportowe podlegają szczególnemu rozliczaniu podatku od towarów i usług. Ważnym momentem jest ustalenie powstania obowiązku podatkowego. Z reguły obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania świadczenia lub usługi zgodnie z art. 19a Ustawy o VAT. Moment wystąpienia obowiązku podatkowego w transporcie jest bardzo ważny, gdyż przekłada się on na kwotę

USŁUGI TRANSPORTOWE A STAWKA PODATKU VAT

09:00 | 15-01-2018 | admin |

Usługi transportowe pod względem rozliczeń charakteryzują się nietypowymi procedurami. Stawki, jakim takie usługi mogą podlegać to stawka 0%, 8% oraz 23%. Wszystkie wymienione stawki będą zależne od charakteru usług które będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo transportowe.   Podstawową stawką jaka obejmuje usługi transportowe jest 23%. Zgodnie z załącznikiem 3 do Ustawy

Faktura korygująca, a nota korygująca

09:00 | 08-01-2018 | admin |

Odwiecznym dylematem przedsiębiorców jest problem dotyczący dokumentów korygujących jakimi są nota korygująca oraz faktura korygująca. Główną trudnością jest ustalenie, którym dokumentem można zmienić dany błąd na fakturze sprzedaży. Warto zatem wyjaśnić czym różnią się od siebie te dwa dokumenty.   Fakturę korygującą zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od

Opodatkowanie aportów przedsiębiorstw – ZMIANY!

09:00 | 02-01-2018 | admin |

W związku z uszczelnianiem systemu podatkowego Ministerstwo Finansów Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziło zmiany w zasadach opodatkowania aportów – PIT (art. 17 ust.1 pkt 9); CIT (art. 12 ust. 1

Samochód osobowy w firmie

09:00 | 27-12-2017 | admin |

Ustawa o podatku od towarów i usług, daje prawo przedsiębiorcom do ewidencjonowania i odliczania podatku od kosztów związanych z posiadaniem samochodu osobowego w firmie. Chodzi o wszystkie wydatki eksploatacyjne łącznie z nabyciem, ubezpieczeniem, przeglądami, naprawą, opłatami za autostradę, parkingiem, a nawet zakupem paliwa. Podatnik musi jedynie spełnić kilka formalności, aby

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

10:00 | 18-12-2017 | admin |

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 roku. Zgodnie z nią pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty powinni tworzyć wcześniej wspomniany Fundusz. Zaś pracodawcy zatrudniający co najmniej 20, ale mniej niż 50

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

10:41 | 11-12-2017 | admin |

Od 1 stycznia 2018 roku wzrośnie kwota miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę do 2100 zł brutto. Jest to o 100 zł więcej niż w roku 2017 i dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę. W przypadku zleceniobiorców minimalna stawka za jedną godzinę pracy wrośnie z 13 zł do 13,70

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10:00 | 04-12-2017 | admin |

PFRON to taki fundusz, który wspiera zatrudnienie oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz nie przekraczają 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych mają zobowiązania względem PFRON. Do wnoszenia opłat na PFRON są zobligowani pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 pracowników w przeliczeniu

Unijne zmiany od 2018 roku w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych

10:00 | 27-11-2017 | admin |

Nowe unijne rozporządzenie RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) z dn. 27 kwietnia 2016r. wprowadziło zmiany w dotychczasowej polskiej ustawie o ochronie danych osobowych. Czas na wdrożenie rozporządzenia wyznaczony jest do 25 maja 2018r i kieruje się do wszystkich przedsiębiorców, którzy gromadzą i przetwarzają informacje o osobach fizycznych. W

Kwota wolna od podatku w 2017 roku

11:10 | 20-11-2017 | admin |

Wraz z rozpoczęciem roku 2017 weszła w życie zmiana dotycząca kwoty wolnej od podatku za rok 2017. Zmiany nie maja zastosowania przy rozliczaniu się za pomocą podatku liniowego, gdyż w tym sposobie nie występuje kwota zmniejszająca podatek. Kwota wolna od podatku to nic innego jak wartość dochodu, która nie powoduje

Amortyzacja – WARTO WIEDZIEĆ!

10:00 | 13-11-2017 | admin |

Zasady amortyzacji przyjęte przez przedsiębiorstwo, wpływają na przedstawienie sytuacji majątkowej jednostki. Dlatego ważne jest prawidłowe naliczanie odpisów, które powinny wynikać z przepisów prawa bilansowego i rachunkowości. Poprzez amortyzację rozumie się odpisywanie w koszty, umownej kwoty z wartości środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawnych, w celu odpracowania jego zużycia w czasie. Odpisy

Jednorazowa amortyzacja w 2017 roku

11:00 | 06-11-2017 | admin |

Z dniem 12 sierpnia 2017 roku weszła w życie zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, która dotyczy jednorazowej amortyzacji. Nowelizacja tej ustawy daje możliwość podatnikowi wyżej wspomnianych ustaw na dokonanie jednorazowej amortyzacji środków trwałych, na które w danym roku

Płatności gotówkowe w 2017 roku, a koszty podatkowe

10:00 | 30-10-2017 | admin |

Zmianą jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 na skutek nowelizacji przepisu art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest obniżenie limitu płatności gotówkowej z 15 000 euro na 15 000 zł. Skutkiem dla przedsiębiorców jest fakt, iż płatności gotówkowe powyżej tej kwoty nie będą mogły być zaliczone do kosztów

Kompendium planowanych zmian podatkowych PIT i CIT w 2018 r.

11:00 | 23-10-2017 | admin |

              Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych 2017! Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych – 2017! Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Zmiany w zakresie

Ceny transferowe – zmiany dokumentacyjne oraz sprawozdawcze na rok 2017

09:35 | 15-10-2017 | admin |

Od 1 stycznia 2017 roku, zostały wprowadzone dość istotne zmiany dotyczące cen transferowych, a dokładnie ich wymogów dokumentacyjnych oraz sprawozdawczo-raportowych. Należy zacząć od wyjaśnienia czym są ceny transferowe. Cenami transferowymi są ceny, które są stosowane podczas transakcji realizowanych przez podmioty, między którymi występują powiązania kapitałowe, rodzinne bądź osobowe. Pierwsza istotna

Prawidłowe prowadzenie akt osobowych

09:33 | 02-10-2017 | admin |

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudnia pracowników jest prowadzenie dokumentacji kadrowej. Zasady zgodnie z którymi należy postępować określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Pracodawca winien

Jeden przelew do ZUS już od 2018 roku

08:41 | 25-09-2017 | admin |

Prezydent RP dnia 18 maja 2017 roku podpisał nowelizację dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. Wśród nowych zapisów, można znaleźć informację, która przewiduje utworzenie indywidualnego rachunku płatnika. Obecnie podatnicy płacąc swoje składki musieli dokonywać trzech lub czterech odrębnych przelewów na różne konta Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Rachunki, które obowiązywać będą do końca 2017

Koszty reprezentacji oraz reklamy w przedsiębiorstwie

08:32 | 08-09-2017 | admin |

Współcześni przedsiębiorcy codziennie borykają się z tematem jakim są koszty reprezentacji i reklamy. Problem wynika z faktu, iż nie zawsze Urząd Skarbowy podziela zdanie przedsiębiorców co do zakwalifikowania wcześniej wspomnianych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. O ile sprawa z kosztami reklamy jest w większym stopniu uregulowana to w przypadku kosztów

VAT 0% w transporcie międzynarodowym

13:52 | 24-06-2017 | admin |

Stawka 0% ma szczególny charakter, w istocie umożliwia bowiem podatnikom, którzy wykonują czynności niepodlegające obciążeniu podatkiem (obłożone stawką 0%), odliczenie podatku naliczonego. Innymi słowy, jest to konstrukcja, która z jednej strony pozwala nie opodatkowywać konkretnych czynności czy też towarów, z drugiej zaś strony nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie paliwami ciekłymi

13:50 | 24-06-2017 | admin |

Uszczelnienie systemu podatkowego w związku z obrotem paliwami ciekłymi stało się pierwszoplanowym zadaniem Ministerstwa Finansów. Potwierdzeniem tej tendencji jest ostatnia zmiana przepisów. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako „podatek VAT”) z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których

Kompendium wiedzy dotyczące wejścia w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

13:48 | 24-06-2017 | admin |

W Dzienniku Ustaw pod poz. 708 opublikowana została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, oznacza to wież, że wchodzi ona w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. zaś do 1 maja nie obowiązują przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2). Poniżej zaś