Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy ?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia kierowców jest prowadzenie ich ewidencji czasu pracy. Tą konieczność reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Trzeba zaznaczyć, iż ewidencja czasu pracy nie dotyczy tylko kierowców zatrudnionych na umowie o pracę, ale także kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną. Zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą ewidencję czasu pracy kierowców można prowadzić w następujących formach:

 

– zapisów na wykresówkach,

– wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

– plików pobranych z kart kierowców i tachografu cyfrowego,

– dokumentów, które potwierdzają czas pracy, a także rodzaj wykonywanej czynności,

– rejestrów, które zostały stworzone na bazie wcześniej wspomnianych dokumentów.

 

Forma jaką wybierze pracodawca zależy w głównej mierze od rodzaju pojazdów, którymi są wykonywane przewozy. Istotną sprawą jest fakt, iż ewidencja czasu pracy kierowców, powinna być prowadzona w sposób czytelny oraz jawny dla kierowcy.

 

 

Po więcej informacji na temat ewidencji czasu pracy kierowcy, odsyłamy na www.kt-legaltrans.pl oraz www.tachobus.pl

 

 

Autor: Kornelia Kiełtyka