Jeden przelew do ZUS już od 2018 roku

Prezydent RP dnia 18 maja 2017 roku podpisał nowelizację dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. Wśród nowych zapisów, można znaleźć informację, która przewiduje utworzenie indywidualnego rachunku płatnika. Obecnie podatnicy płacąc swoje składki musieli dokonywać trzech lub czterech odrębnych przelewów na różne konta Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Rachunki, które obowiązywać będą do końca 2017 roku były wyodrębnione na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Każdy z przelewów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymagał podania przez płatnika dużej ilości danych oraz musiał być wypełniony w sposób precyzyjny. Niestety podatnicy bardzo często dokonują pomyłek w uzupełnianiu broszur przelewowych. Wystarczy jedna pomyłka w danych identyfikacyjnych, która będzie powodować niezarejestrowanie wpłaty na odpowiednim koncie.

Od 1 stycznia 2018 roku zostanie zlikwidowany podział na odrębne fundusze, a każdy z podatników będzie miał swój indywidualny rachunek bankowy, za pomocą, którego będzie mógł zrealizować płatności dotyczące składek na ubezpieczenia. Nie będzie wymagane podawanie od płatnika składek szeregu danych identyfikacyjnych co przyczyni się do wyeliminowania wcześniej popełnianych błędów. Przewiduje się, że rachunek bankowy będzie składał się z rachunku bankowego ZUS oraz z Numeru Identyfikacji Podatkowej podatnika, dzięki któremu będzie możliwa identyfikacja przedsiębiorcy. Obowiązek rozdzielenia napływających płatności będzie spoczywał na pracownikach ZUS.
Informacja o indywidualnym rachunku zostanie przesłana do końca bieżącego roku przez Zakład Ubezpieczeń społecznych za pomocą listu poleconego. Nasuwa się obowiązek dla przedsiębiorców dotyczący sprawdzenia swoich danych adresowych zarejestrowanych w Zakładzie. W przypadku nieotrzymania informacji o indywidualnym rachunku, należy się zgłosić do odpowiedniej placówki ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00). Dodatkowo jeżeli któryś z przedsiębiorców posiada konto na platformie Usług Elektronicznych ZUS, informację o koncie będzie mógł sprawdzić w zakładce PŁATNIK.

Autor: Kornelia Kiełtyka