Kompendium planowanych zmian podatkowych PIT i CIT w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 • Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100.000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych 2017!
 • Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych – 2017!
 • Zmiany w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).
 • Zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych.
 • Wprowadzenie „minimalnego podatku” dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (powyżej 10 MLN PLN) w wysokości 0,042 %.
 • Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.
 • Wprowadzenie w CIT nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe. Wyodrębnienie dochodów z tego źródła od dochodów z innych źródeł.
 • Nowa kategoria przychodowa – przychody z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy i praw.
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie kosztów pośrednich – ujęcie podatkowe uzależnione od ujęcia rachunkowego.
 • Zmiany w zakresie możliwości zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – usunięcie cienkiej kapitalizacji i wprowadzenie nowych zasad ograniczania możliwości zaliczania odsetek do kosztów (do 30 % EBITDA z zastrzeżeniem odsetek poniżej 120.000 PLN) – zmiana nie dotyczy tzw. przedsiębiorstw finansowych.
 • Wprowadzenie limitu w zakresie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do nabywanych usług niematerialnych (np. umów licencyjnych, usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych itp.) oraz w odniesieniu do opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych – do 5% EBITDA powyżej 1,2 MLN PLN
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Strata z tytułu zbycia wierzytelności kosztem w kwocie netto.
 • Podwyższenie kwoty umożliwiającej jednorazową amortyzację do 5.000 PLN.
 • Ograniczenie w możliwości zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych / opłat licencyjnych w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych (m.in. znaki towarowe) przypadku, gdy kwota odpisów przekroczy przychód podmiotu zbywającego.
 • Wprowadzenie limitu dla możliwości stosowania ryczałtu od przychodów z najmu (do 100.000 PLN)

 

Autor: Anna Szumowicz