Kontrola podatkowa – jakie czekają nas zmiany?

Kontrola podatkowa jest dla przedsiębiorców zdarzeniem nie tylko uciążliwym, ale nierzadko również stresującym. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planuje rozszerzyć zakres uprawnień naczelników urzędów skarbowych. Zmiany te zawarte są w projekcie rozporządzenia. Czego dokładnie dotyczą oraz jakich nowelizacji możemy się spodziewać?

Kontrola podatkowa – jak jest, a jak ma być?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, naczelnicy urzędów skarbowych wykonują czynności sprawdzające oraz przeprowadzają kontrolę podatkową na obszarze właściwej gminy, miasta bądź powiatu.

Ważne: Planowane zmiany przewidują natomiast, aby kontrola przeprowadzana przez naczelników urzędów skarbowych została rozszerzona także na teren całego województwa, w którym siedzibę ma urząd skarbowy. Oznacza to zwiększenie zakresu terytorialnego wykonywanych obowiązków. Projekt nie odnosi się jednak do właściwości terytorialnej 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Celem wprowadzanych zmian jest odciążenie najbardziej przepełnionych urzędów skarbowych oraz przejęcie części ich obowiązków przez inne jednostki. W efekcie ma się do przyczynić do lepszej organizacji kadrowej w urzędach oraz poprawy efektywności wykonywanych zadań.

Podstawę do rozszerzenia zakresu terytorialnego działalności naczelników urzędów skarbowych stanowi art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Większe kompetencje dla naczelników skarbowych – co oznaczają dla przedsiębiorców?

Poszerzenie zasięgu terytorialnego działania naczelników urzędów skarbowych może doprowadzić do sytuacji, w której jeden podatnik będzie równolegle kontrolowany przez trzy różne organy, tj.: urząd skarbowy właściwy miejscowo (np. przy czynnościach sprawdzających), urząd skarbowy z terenu województwa (podczas kontroli podatkowej) oraz Urząd Celno-Skarbowy (przy kontroli celno-skarbowej).

Dopuszcza się także okoliczność, w której przedsiębiorca zostanie skontrolowany przez naczelnika z drugiego końca województwa, który do tej pory nie miał okazji dokonywać kontroli podobnego biznesu i nie zna jego specyfiki – tak o zmianach wypowiedział się ekspert do spraw podatków M.Borowski.

W jaki jeszcze sposób planowane zmiany mogą dotknąć podatników? Jednym z następstw stanie się konieczność każdorazowej weryfikacji rozliczeń podatnika przez innego naczelnika urzędu skarbowego oraz innych pracowników, w zależności od zasobów kadrowych. Dla przedsiębiorców oznacza to także dodatkowe skomplikowanie procesu kontroli podatkowej, jego wydłużenie, a ponadto wzrost kosztów.

Wskazuje się, że rozszerzenie zakresu terytorialnego działalności naczelników urzędów skarbowych w ramach wykonywania czynności sprawdzających oraz przeprowadzania kontroli jest traktowane jako odejście od koncepcji zakładającej indywidualne podejście do podatników. Koncepcja ta przyczyniała się do budowania bardziej partnerskich relacji pomiędzy KAS a przedsiębiorcami. Pozwalała organom kontrolującym na lepsze zrozumienie specyfiki poszczególnych rodzajów biznesu oraz eliminowanie wielu błędów. Rozporządzanie ma wejść w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Aktualnie projekt nowego rozporządzenia został zgłoszony do konsultacji publicznych.