Łatwiejsze wynajęcie ciężarówki bez kierowcy z innego kraju członkowskiego UE

Pod koniec października br. negocjatorzy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie wynajmu ciężarówek bez kierowcy z innego państwa członkowskiego. Strony uzgodniły, że złagodzą aktualnie obowiązujące przepisy. Taki wynajem w przyszłości ma stać się zatem łatwiejszy.

Obecnie każdy z krajów członkowskich reguluje indywidualnie kwestie wynajmu ciężarówek bez kierowcy na obszarze Wspólnoty. Dzięki wypracowanemu porozumieniu możliwe ma stać się korzystanie z wynajętych pojazdów dostawczych i ciężarowych bez kierowców posiadających prawo jazdy z innego państwa UE przez co najmniej 2 miesiące w roku. Obawa przed pełnym otwarcie rynku wynika z ryzyka zakłóceń fiskalnych.

Zmiany w przepisach z korzyścią dla firm transportowych

Złagodzenie istniejących ograniczeń w wynajmie ciężarówek i aut dostawczych bez kierowców wynajętych w innym państwie członkowskim to duże udogodnienie dla wszystkich firm transportowych świadczących usługi poza granicami kraju.

Dzięki wypracowanemu porozumieniu i zapewnieniu minimalnego poziomu otwarcia rynku firmy, które świadczą usługi sezonowe, zamiast kupować dodatkowe samochody, na łatwiejszych warunkach wynajmą pojazdy w kraju, w którym wykonują zlecenie. Przewoźnicy będą mogli sprostać w ten sposób tymczasowemu, okresowemu wzrostowi popytu lub wymienić wadliwe bądź uszkodzone auta. Taka zmiana to większa swoboda przedsiębiorczości, a także szansa na lepszą alokację zasobów.

Należy wskazać tu również bezpośrednie korzyści środowiskowe i dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Pojazdy przeznaczone do wynajmu są z reguły bezpieczniejsze, nowsze, sprawniejsze. W mniejszym stopniu przyczyniają się także do powstawania zanieczyszczeń.

W wyniku zmian państwa członkowskie zyskają uprawnienie, aby wymagać zarejestrowania wynajmowanych pojazdów zgodnie z ich przepisami krajowymi po 30 dniach użytkowania.

Firmy będą natomiast zobowiązane do informowania władz krajowych o liczbie wykorzystywanych w ten sposób ciężarówek i furgonetek. Celem zgłoszeń jest niedoprowadzenia do sytuacji, w której wynajęte samochody ciężarowe zaczną stanowić więcej niż 25% całej floty pojazdów towarowych używanych w przedsiębiorstwie.