Ministerstwo Finansów wydłuża termin rozliczenia CIT do 30 czerwca

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydłużyło termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego CIT za 2021 r., którym objęte są osoby prawne. Po zmianach na dokonanie rozliczeń mają one czas do 30 czerwca br.

Przypomnijmy, że pierwotny termin na rozliczenie podatku CIT za 2021 r. przypadał na dzień 31 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów uwzględniło jednak postulaty przedsiębiorców i księgowych, przedłużając go do 30 czerwca 2022 r., czyli o trzy miesiące.

Jakie dokumenty rozliczeniowe mogą zostać przekazane do 30 czerwca?

Zgodnie z § 1, 2 i 3 rozporządzenia, przedłużenie terminu odnosi się do:

  1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. (CIT-8 i CIT-8AB);
  2. wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku;
  3. złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od dochodów spółek kapitałowych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. (CIT-8E);
  4. wykonania przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy, czyli wykazania przychodów, kosztów i dochodów z przekształcenia oraz zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Przedłużenie terminu na rozliczenie CIT do 30 czerwca br. objęło zatem wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Więcej czasu na dokonanie rozliczeń mają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek.