USŁUGI TRANSPORTOWE A STAWKA PODATKU VAT

Usługi transportowe pod względem rozliczeń charakteryzują się nietypowymi procedurami. Stawki, jakim takie usługi mogą podlegać to stawka 0%, 8% oraz 23%. Wszystkie wymienione stawki będą zależne od charakteru usług które będzie wykonywać dane przedsiębiorstwo transportowe.

 

Podstawową stawką jaka obejmuje usługi transportowe jest 23%. Zgodnie z załącznikiem 3 do Ustawy od towarów i usług, niektóre rodzaje usług transportowych będą podlegać 8 procentowej stawce, a należą do nich usługi:

1) transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10)
2) transportu lądowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31)
3) usługi taksówek osobowych (PKWiU 49.32)
4) pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego (PKWiU 49.39)
5) transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, włączając żeglugę bliskiego zasięgu (PKWiU 50.10.1)
6) transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.10)
7) wynajmu pasażerskich statków żeglugi śródlądowej z załogą (PKWiU 50.30.20.0)
8) transportu lotniczego pasażerskiego – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie (PKWiU 51.10.1)
9) wynajmu środków transportu lotniczego pasażerskiego z załogą (PKWiU ex 51.10.20.0)
10) przewozu bagażu, jeżeli towarzyszy transportowi wyżej wymienionemu, za który nie jest pobierana dodatkowa opłata.

 

Stawka 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 Ustawy o VAT przysługuje usługom transportu międzynarodowego . Pod pojęciem transportu międzynarodowego należy rozumieć :

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej,
b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),
d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3) usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Warunkiem opodatkowania usług transportowych stawką 0% jest dokumentacja wykonania takich usług. Realizację działania trzeba potwierdzić np. za pomocą listów przewozowych, dokumentów spedycyjnych, dokumentów z urzędów celnych oraz wszelkie innych dokumentów potwierdzających wywóz towarów. W przypadku transportu osób, potwierdzeniem wykonania usługi jest bilet wydawany przy sprzedaży przez przewoźnika.

 

 

Autor: Kornelia Kiełtyka