Wykup samochodu z leasingu po zmianach

Liczne reformy wprowadzone na początku 2022 r. przepisami Polskiego Ładu nie pozostały również obojętne dla leasingobiorców. Od stycznia zmieniły się zasady dotyczące wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego oraz jego dalszej sprzedaży.

Wykup samochodu z leasingu do celów prywatnych przed 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy związali się umową leasingu operacyjnego, po jej zakończeniu mają prawo wykupu leasingowanego auta. Mogą nabyć go do majątku firmy na cele biznesowe lub do majątku prywatnego na cele prywatne. Przed 2022 r. chętnie korzystano przede wszystkim z drugiej możliwości, ponieważ sprzedaż takiego auta w ciągu 6 miesięcy od daty jego wykupu była czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że gdy właściciel, który wykupił leasingowany samochód do majątku prywatnego, zdołał następnie zbyć go przed upływem 6 miesięcy, nie płacił od tej transakcji podatku dochodowego. Taka sprzedaż zgodnie z wykładnią przepisów nie powodowała powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu finansowania była korzystna również ze względu na atrakcyjną cenę, która utrzymywała się z reguły na poziomie niższym niż cena rynkowa. Należy pamiętać także o korzyściach, jakie przypadały leasingobiorcom w trakcie trwania samej umowy leasingu. To w szczególności możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu rat leasingowych, czynszu inicjalnego, czy wydatków związanych z eksploatacją auta. Pozwalało to firmom na comiesięczną optymalizację podatkową.

Wykup samochodu z leasingu w 2022 r. – co zmienił Polski Ład?

Od nowego roku wydłużył się okres, po jakim właściciel pojazdu wykupionego z leasingu do celów prywatnych może odsprzedać go bez płacenia podatku. Nie jest to już pół roku a 6 lat. Oczywiście przepis ten dotyczy nie tylko aut, ale i wszystkich innych środków trwałych, które zostały wykupione z leasingu i wprowadzone do majątku prywatnego. Zmianie uległy również regulacje dotyczące sposobu naliczania podatku VAT. Wcześniej naliczano go jedynie od ostatniej raty leasingu (tzw. raty wykupu). Teraz nalicza się go od realnej wartości samochodu.

Darowizna po wykupie auta z leasingu

W stanie prawnym na 2021 r. samochód wykupiony z leasingu mógł zostać następnie przekazany w formie darowizny. Podobnie jak przy sprzedaży, nie generowało to obowiązku zapłaty podatku, ponieważ nie prowadziło do powstania przychodu. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów taki stan ma się utrzymywać także w roku bieżącym. Zachowanie tego zapisu bywa traktowane jako „furtka”, która pozwala sprzedać auto szybciej i jednocześnie uniknąć konieczności płacenia podatku. Należy zachować jednak ostrożność, ponieważ nie jest wiadome, jak na takie praktyki będzie zapatrywać się ostatecznie Fiskus. Nie można wykluczyć, że organy skarbowe potraktują taką operację jako prowadzącą do obejścia przepisów.