Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

Każdego roku rząd podnosi minimalną stawkę wynagrodzenia za pracę. W roku 2019 kwota tzw. minimalnej krajowej ma wzrosnąć o 5.7% w stosunku do roku poprzedniego.

 

Podwyżka płacy minimalnej dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie i dzieło – a co za tym idzie, wzrośnie też minimalna stawka godzinowa.

 

W roku poprzednim pracownicy mogli liczyć na 100 zł brutto więcej niż w roku 2017. Natomiast stawka godzinowa w 2019 roku wzrośnie z 13.70 zł do 14.50 zł.

 

Dzięki wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej pracownicy poczuli ulgę i większą stabilność jeśli chodzi o tzw. pierwszą dniówkę, bowiem razem z dniem 1 września 2016 roku w życie weszły przepisy dotyczące podpisania warunków umowy przed podjęciem pracy przez pracownika. Za brak takiego potwierdzenia, pracodawcy grozi kara grzywny.

 

Propozycja wzrostu minimalnego wynagrodzenia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Wynagrodzenie w 2019 roku ma wzrosnąć o 120 zł, a minimalna stawka godzinowa o zaledwie 0.80 gr.

 

Negocjacje i obrady w tej sprawie powinny zakończyć się w ciągu 30 dni. Ustalenia ministrów zostaną ogłoszone w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

 

Oczywiście, co roczne podwyżki mają wpływ również na budżet Państwa. Według obliczeń resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2200 zł brutto będzie miało wpływ na budżet państwa w kolejnym roku z tytułu ,,podwiązki” o ok. 215 mln zł w skali roku.

 

Minimalne wynagordzenie za pracę to tzw. minimum jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi bez względu na jego kwalifikacje zawodowe, jak i warunki pracy. Warto pamiętać, że wynagrodzenie mniejsze niż ustawowa stawka minimalna jest naruszeniem praw pracowniczych