Zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych od 1 września 2022 r.

Od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. realizowany jest pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Miejsce realizacji odpraw pozostaje w tym czasie uzależnione od dopuszczalnej masy całkowitej samochodu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów samochody ciężarowe, których DMC nie przekracza 7,5 tony, są odprawiane tylko na drogowych przejściach granicznych:

  • Zosin – Ustiług,
  • Dołhobyczów – Uhrynów,
  • Budomierz – Hruszew,
  • Krościenko – Smolnica.

Przejścia graniczne dostępne w okresie od 1 września do 30 listopada br. dla ciężarówek, których DMC przekracza 7,5 tony to z kolei:

  • Dorohusk – Jagodzin,
  • Hrebenne – Rawa Ruska,
  • Korczowa – Krakowiec,
  • Medyka – Szeginie.

Przewóz towarów podlegających kontroli PIORiN, PIW, PIS i IJHARS

Nie zmieniły się natomiast zasady kontroli w odniesieniu do przewozów towarów kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwową Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych. Ministerstwo Finansów przekazało, że są one realizowane w punktach kontroli granicznej wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem nr 2017/625.