Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 r. – Tax Free, VAT-R, pakiet e-commerce i inne

01.07.2021 r. to data, wraz z którą w życie weszło wiele nowych regulacji prawnych. Obowiązujące od kilku dni zmiany dotyczą przede wszystkim podatku od towaru i usług oraz akcyzy, a także wielu innych. Najważniejsze z nich omawiamy poniżej.

Od 1 lipca 2021 r. pakiet e-commerce

Wraz z początkiem tego miesiąca, zarówno w Polsce, jak i innych państwa UE obowiązuje pakiet e-commerce. Zawarte w nim rozwiązania mają przyczynić się do ułatwienia rozliczeń VAT od towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE oraz zwiększyć konkurencyjność względem przedsiębiorców spoza UE. 

Dla konsumentów oznacza to bezpośrednio dodatkową opłatę i podatek VAT od do tej pory zwolnionych z niego przesyłek w wysokości do 22 euro (tzw. małe przesyłki). Do przesyłek o wartości nieprzekraczającej 22 euro od 1 lipca zostaje zatem doliczany VAT. Odnosi się to do przesyłek we wszystkich krajach UE.

Ponadto, pakiet e-commerce obejmuje także:

  • Rozszerzenie transakcji B2B z możliwością ich rozliczania w uproszczonej procedurze One Stop Shop,
  • Nowe obowiązki dla operatorów interfejsów elektronicznych, ułatwiające sprzedaż konsumentom z UE,
  • Rozliczanie VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do UE, w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro za pomocą uproszczonej procedury Import One Stop Shop,
  • Uproszczoną procedurę deklarowania zapłaty podatku za towary importowane przy przesyłkach do wartości 150 euro.

Nowy VAT-R

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(15). Zamiany w tym zakresie wynikają ze zmian wprowadzanych w pakiecie VAT e-commerce.

Nową wersję formularza zawiera projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

Kolejny etap wprowadzania kas fiskalnych online

Szczegółowo o etapach zmian kas fiskalnych na kasy online pisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Przypomnijmy jednak, że od 1 lipca br. obowiązek ten objął nowe grupy przedsiębiorców. Są to branże fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu oraz świadczące usługi w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów. 

Zgłoszenie do CRPA

30 czerwca br. upłynął termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Był to również termin, do którego należało uzupełnić dane zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Jakie konsekwencje dla podmiotów, które nie wywiązały się z tego obowiązku? Od 1 lipca 2021 r. nie mogą one prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.

Deklaracja na podatek akcyzowy w formie elektronicznej

Od początku bieżącego miesiąca istnieje obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Wszystkie zobligowane do tego osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zarejestrować się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez portal PUESC.

Co z akcyzą za przerejestrowanie pojazdu na samochód osobowy?

Na 1 lipca 2022 r. zostaje przesunięty termin powstania obowiązku podatkowego w postaci zapłaty akcyzy przy przerejestrowywaniu pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która będzie mieć miejsce w okresie 1 lipca 2021 r. – 30 czerwca 2022 r.

Za rok, czyli 1 lipca 2022 r. osoby, które dokonały takiej zmiany w ww. okresie, będą musiały złożyć deklarację uproszczoną oraz obliczyć i zapłacić wymaganą akcyzę. 

Procedura AML od 31 lipca 2021 r.

Wyjątkowo nie od 1 lipca br., a dopiero wraz z końcem miesiąca wszystkie biura rachunkowe w Polsce (biura księgowe, banki, czy biura nieruchomości) będą zobowiązane do wdrożenia specjalnych procedur przeciwdziałających praniu pieniędzy.

TAX FREE

Obecnie, system TAX FREE pozwalający otrzymać podróżującym zwrot podatku VAT działa w formie papierowej. Od 1 lipca przedsiębiorcy mogą jednak rejestrować się do nowego systemu informatycznego na platformie PUESC, który będzie funkcjonował w takiej formie od przyszłego roku.

Na zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w Polsce mogą liczyć podróżujący, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terenie UE.

TAX FREE dotyczy podróżnych zakupujących w RP towary o wartości większej niż 200 zł, którzy otrzymali paragony z kasy oraz wywieźli towar poza UE, co zostało wcześniej potwierdzone przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Podatek u źródła WHT

Podatek u źródła (WHT, ang. Withholding Tax) jest podatkiem dochodowym, pobieranym od osób prawnych i fizycznych od niektórych dochodów, takich jak m.in. dywidenda, odsetki, należności licencyjne.

MF zdecydowało się na dokonanie zmian dotyczących zasad poboru podatku u źródła, zachowując przy tym odpowiedni okres dostosowawczy. Pierwotnie nowe zasady miały obowiązywać już od roku 2019. Obecnie, na mocy nowych rozporządzeń, stosowanie nowych zasad poboru opłat WHT dla PIT oraz CIT zostaje ponownie zawieszone do 31 grudnia 2021 r.