Zmiany w płatnościach gotówkowych – kiedy sprzedawca zapłaci podwójny podatek?

W ramach wspierania rozwoju transakcji bezgotówkowych rządzący na początku br. wprowadzili odpowiednie ulgi dla przedsiębiorców. Przewidziano je w ustawie o PIT i CIT dla tych z nich, którzy zdecydują się na zakup terminali płatniczych w celu przyjmowania płatności kartą. Mimo dążeń do spopularyzowania rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą całkowicie wyeliminować płatności gotówkowych. Wkrótce jednak, gdy przyjmą za dużo gotówki, powinni liczyć się z możliwością zapłaty podwójnego podatku, jak również kary finansowej. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Ulga na zakup terminala

Ulgi podatkowe na zakup terminali płatniczych wprowadzono do porządku prawnego przepisami Polskiego Ładu na początku 2022 r. Znalazły się one w ustawie o CIT w art. 18ef oraz w ustawie o PIT w art. 26hd.

Nowe regulacje zezwalają podatnikom, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą takich transakcji, poniesionych w roku podatkowym, w którym rozpoczęli przyjmowanie płatności bezgotówkowych, a także w roku następującym po tym roku. Odliczenie może nastąpić do wysokości:

  • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt 1.

Atrakcyjność przyznanych ulg w pierwszych miesiącach ich obowiązywania budzi wiele wątpliwości. Wynika to z faktu, że odliczenie wydatków następuje od podstawy opodatkowania, co wiąże się w praktyce z niższymi korzyściami finansowymi dla przedsiębiorców, niż wskazane w ustawie kwoty 2500 zł lub 1000 zł. Może okazać się dlatego, że wprowadzone rozwiązania nie będą tak naprawdę w stanie zrekompensować sprzedawcom wszystkich kosztów związanych z nabyciem i późniejszą obsługą zakupionych terminali.

Zakaz płatności gotówkowych powyżej 20 000 zł – co przyniesie nowy rok?

Mimo działań mających rozwijać i popularyzować rozliczenia bezgotówkowe, sprzedawcy wciąż nie mogą odmówić przyjęcia płatności gotówkowej. Za uniemożliwienie płacenia gotówką grożą im sankcje w postaci m.in. ograniczenia w prawie do zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni i czasowego braku możliwości rozliczania się kwartalnie.

Pewne zmiany w zakresie płatności gotówkowych nastąpią jednak 1 stycznia 2023 r. Od nowego roku Rząd planuje wprowadzić ograniczenia w transakcjach pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Mają one dotyczyć jednorazowych transakcji, których wartość przekracza 20 000 zł. Od tej daty konsument powinien regulować je tylko w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem rachunku bankowego. Teoretycznie sprzedawca będzie mógł jednak przyjąć płatność powyżej 20 000 zł gotówką, jednakże w takiej sytuacji jego przychód zostanie opodatkowany dwukrotnie. Poza podatkiem dochodowym zapłaci on ponadto karę za przyjęcie gotówki. Mimo że obowiązek zapłaty bezgotówkowej ma ciążyć w omawianym przypadku na konsumencie, w praktyce natomiast dość nietypowo dotkliwe sankcje za niezastosowanie się do nowych przepisów zostaną nałożone na przedsiębiorcę. Wszystko wskazuje więc na to, że sprzedawcy z oczywistych względów nie będą dlatego w przyszłości przyjmować płatności powyżej wskazanego limitu w formie gotówkowej.

Zapowiadane na nowy rok zmiany mają objąć nie tylko rozliczenia C2B, ale także B2B. Przepisy przewidują dla tej grupy podatników obniżenie limitu transakcji, który zobowiązuje strony do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Po zmianach transakcja gotówkowa ma być możliwa tylko do kwoty 8000 zł. Powyżej tej wartości firmy powinny natomiast rozliczać się wyłącznie bezgotówkowo.