Ministerstwo Finansów rozważa możliwość zmiany formy opodatkowania przez podatników

W związku z zapowiedzią kolejnych zmian w Polskim Ładzie w postaci m.in. obniżenia PIT z 17% na 12%, pojawiły się propozycje wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby podatnikom zmianę formy opodatkowania. Obecne przepisy nie zezwalają na dokonywanie takich zmian w trakcie roku, jednak Ministerstwo Finansów rozważa taką możliwość w zeznaniu rocznym składanym za 2022 r. To ważna wiadomość przede wszystkim dla ryczałtowców, czyli 646 tys. polskich firm.

Proponowane rozwiązanie podatkowe nie bez powodu uznawane jest za rewolucyjne, ponieważ do tej pory nigdy nie stosowano i nie zezwalano na takie mechanizmy. Zważając jednak na to, że dalsze planowane zmiany w systemie podatkowym po raz kolejny dotkną całe społeczeństwo, w obecnej sytuacji zdaje się to słuszne i konieczne. Podatnicy, wybierając formę opodatkowania na 2022 r., mimo kierowania się najlepszymi intencjami i całą dostępną w danej chwili wiedzą, nie mogli przewiedzieć, że Ministerstwo Finansów jeszcze w tym samym roku wprowadzi kolejne i drastyczne reformy, które całkowicie zmienią ich sytuację. Wiadomość o tym, że rząd rozważa możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania, jest zatem niezwykle istotna nawet dla dziesiątek tysięcy podatników, którzy na początku tego roku dokonali „złego obstawienia” podatku i mogą stracić na planowanej nowelizacji przepisów.

Zmiana formy opodatkowania a podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego

Przed wprowadzeniem przepisów Nowego Ładu rząd zachęcał niektórych przedsiębiorców do zmiany formy opodatkowania z m.in. podatku liniowego na ryczałt. W praktyce na początku roku wiele osób zdecydowało się na wybór właśnie tej formy. Teraz jednak, w obliczu mających nastąpić w lipcu zmian, korzyści z podjętej wtedy decyzji zdają się wątpliwe.

Na tę chwilę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy nie mogą w żaden sposób zmienić wybranej już formy opodatkowania. Jedyna taka szansa, jeśli rząd zdecyduje się na takie rozwiązanie, może pojawić się dopiero po zakończeniu roku, przy składaniu rocznego rozliczenia za 2022 r.

Zmianami, o których mowa, w sposób szczególny pozostają zainteresowani podatnicy na ryczałcie, ponieważ obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego drastycznie różni się od sposobu obliczania podatku od dochodu. Przypomnijmy, że ryczałtowcy płacą podatek dochodowy od przychodu, a nie dochodu, a ponadto nie mają możliwości pomniejszania go o ponoszone wydatki.

W związku z tym, że ponoszone koszty w żaden sposób nie wpływają na wysokość płaconego podatku, podatnicy często nie zachowują takiej dokumentacji. Jeżeli jednak pod koniec roku planowaliby zmienić formę opodatkowania, powinni już teraz zadbać o staranne i skrupulatne kompletowanie wszystkich dokumentów uzyskanych w 2022 r., w tym potwierdzających poniesione wydatki, które pozwolą na ocenę zasadności zmiany formy rozliczania się z fiskusem w deklaracji rocznej.

Obowiązek posiadania i przechowywania dowodu zakupu towarów

Podstawowe rodzaje dokumentów, które powinni posiadać i przechowywać podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego, to dowody zakupu towarów. Są nimi wszystkie otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 5  ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przez „towary” należy rozumieć:

  • towary handlowe – zakupione w celu dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym;
  • surowce i materiały podstawowe – materiały, które na etapie produkcji lub świadczenia usług stają się główną substancją gotowego wyrobu, w tym materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z nim związane. Surowcami i materiałami podstawowymi nie są natomiast paliwa i oleje używane w transporcie.

Obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencji przychodów wynika wprost z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.

Mimo że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, już teraz warto dołożyć najwyższej staranności w prowadzeniu firmowej księgowości i gromadzeniu całej niezbędnej dokumentacji, która może stać się w przyszłości kluczowym dowodem w ocenie zasadności zmiany formy opodatkowania.