Przekształcenia w spółki kapitałowe

Przekształcenia, podziały, fuzje, przejęcia przedsiębiorstw

Centrum Księgowości Transportowej to także wszelkiego rodzaju transformacje spółek, przez co rozumiemy: strategiczne planowanie zmian podmiotowych (prawne, podatkowe i księgowe), przekształcenia spółek i innych podmiotów, podziały spółek przez wydzielenie lub zawiązanie nowego podmiotu; restrukturyzacje grup kapitałowych; wykorzystywanie różnych podmiotów i rozwiązań prawnych w transakcjach kapitałowych. Aktywnie działamy na rynku fuzji i przejęć, doradzając kompleksowo Klientom przy tworzeniu zarówno optymalnej koncepcji transakcji, jak i wspierając ich w całym procesie jej

realizacji, negocjowanie wstępnych warunków transakcji (listy intencyjne, term sheet) oraz umów inwestycyjnych i umów akcjonariuszy (wspólników); przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji korporacyjnej (umowy i statuty spółek, regulaminy organów wewnętrznych), przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym planów połączenia; reprezentacja w postępowaniach przed regulatorami (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego), reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.

Powołanie nowych oraz likwidacja spółek prawa handlowego

Centrum Księgowości Transportowej to także wszelkiego rodzaju transformacje spółek, przez co rozumiemy: strategiczne planowanie zmian podmiotowych (prawne, podatkowe i księgowe), przekształcenia spółek i innych podmiotów, podziały spółek przez wydzielenie lub zawiązanie nowego podmiotu; restrukturyzacje grup kapitałowych; wykorzystywanie różnych podmiotów i rozwiązań prawnych w transakcjach kapitałowych. Aktywnie działamy na rynku fuzji i przejęć, doradzając kompleksowo Klientom przy tworzeniu zarówno optymalnej koncepcji transakcji, jak i wspierając ich w całym procesie jej

realizacji, negocjowanie wstępnych warunków transakcji (listy intencyjne, term sheet) oraz umów inwestycyjnych i umów akcjonariuszy (wspólników); przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji korporacyjnej (umowy i statuty spółek, regulaminy organów wewnętrznych), przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym planów połączenia; reprezentacja w postępowaniach przed regulatorami (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego), reprezentacja w postępowaniach rejestrowych.