Najnowsze aktualności

Praca w porze nocnej – jak naliczać dodatek?

08:27 | 02-10-2022 | admin |

Przepisy Kodeksu pracy przyznają pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej odpowiednie dodatki do wynagrodzenia, również za przepracowanie niepełnych godzin. Jak powinno naliczać się takie dodatki za niepełną godzinę pracy oraz za pracę na przełomie miesiąca? Kiedy mamy do czynienia z pracą w porze nocnej? Pora nocna, na co wskazuje treść

Zakres informacji udzielanych przez banki na żądanie organów podatkowych

08:52 | 25-09-2022 | admin |

Przepisy Polskiego Ładu zwiększyły uprawnienia organów podatkowych w zakresie informacji, jakich mogą one żądać od banków w celu dokonania oceny sytuacji majątkowej podatnika. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak kształtuje się obowiązek udzielania takich informacji przez banki oraz inne instytucje kredytowe i finansowe, konieczne będzie odwołanie się do art. 48 ustawy

Zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych od 1 września 2022 r.

08:51 | 11-09-2022 | admin |

Od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. realizowany jest pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych. Miejsce realizacji odpraw pozostaje w tym czasie uzależnione od dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów samochody ciężarowe, których DMC nie przekracza 7,5

Obsługa księgowa

  • Prowadzenie Ksiąg handlowych
  • Prowadzenie Ksiąg przychodów i rozchodów
  • Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

Doradztwo podatkowe

Reprezentacja przed organami podatkowymi jak US, UKS, UC, PIP czy ZUS Kontrola wszczynana jest z urzędu poprzez doręczenie kontrolowanemu lub pełnomocnikowi do spraw kontroli upoważnienia do jej przeprowadzenia. czytaj więcej…   Zastępstwo procesowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Podczas kontroli drogowej, Inspektor działa na zasadzie uznania administracyjnego.   czytaj więcej…

O Kancelarii

Logo Kancelarii

Centrum Księgowości Transportowej powstało w wyniku zapotrzebowania rynku TSL na profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości właśnie dla branży transportowej.   Profil Kancelarii to zwłaszcza przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w formie spółek kapitałowych. Branża transportowa od wielu lat cechuje się dużą ilością aspektów podatkowych, celnych oraz prawnych występujących jedynie przy tego rodzaju usługach, stąd umiejętność sprawnego odnajdywania się w tychże realiach przez nasz zespół jest każdorazowo doceniana przez naszych dotychczasowych Klientów.   Zespół Kancelarii tworzą osoby i wieloletnim doświadczeniu na takich stanowiskach jak główny księgowy, biegły rewident, doradca podatkowy, jak również radcowie prawni, adwokaci, prawnicy od lat związani z branżą transportową. I to właśnie dzięki wieloletniemu doświadczeniu jakie posiadamy w zakresie transportu, jesteśmy w stanie spełnić najśmielsze oczekiwania naszych Klientów ponieważ świadczymy swoje usługi wyłącznie w stosunku do przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe, zarówno w wymiarze transportu drogowego, morskiego czy lotniczego.

Formularz
kontaktowy