Obsługa księgowa

Prowadzenie Ksiąg handlowych:

 • organizacja księgowości, w tym stworzenie planu kont
 • wprowadzenie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencjisporządzanie miesięcznych bądź kwartalnych deklaracji podatkowych
 • sporządzania oraz sprawdzenia sprawozdań finansowych
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem   stosunku pracy
 • stworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym Regulaminu     Pracy, Regulaminu Wynagradzania
 • obsługa kadrowa firmy,
 • naliczanie listy płac,
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji dla ZUS
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych oraz deklaracji dla ZUS
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • elektroniczny przekaz dokumentów
 • sporządzanie sprawozdań GUS, GIOŚ; prowadzenie ewidencji oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, w tym tzw. opłata paliwowa, prowadzenie ewidencji opadów, sporządzanie rocznych informacji i zestawień dotyczących   korzystania ze środowiska
 • zwrot VAT z UE, rozliczanie SAD
 • deklaracje VAT UE, INTRASTAT, PIT-4, PIT-11, szkolenia BHP oraz ADR
 • pozostałe czynności rachunkowo-prawne

Prowadzenie Ksiąg przychodów i rozchodów:

 • wprowadzanie dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

 

 • prowadzenie miesięcznej deklaracji podatkowej
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Pozostałe usługi rachunkowe:

 • sporządzanie not korygujących, faktur sprzedażowych, potwierdzeń sald, not odsetkowych, ponagleń do zapłaty
 • sporządzenie sprawozdania finansowego
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • udział w negocjacjach handlowych

 

 

 • letterbox
 • opieka prawna
 • rejestracja sp. z o.o. oraz S.A.
 • aktualizacja danych w KRS
 • windykacja należności