Ustawa automatyzująca załatwianie niektórych spraw przez KAS czeka na podpis Prezydenta

Zakończyły się prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Celem nowelizacji jest w szczególności usprawnienie i ułatwienie dwustronnej komunikacji pomiędzy klientami i organami KAS, a także automatyzacja procesu wydawania zaświadczeń i udzielania odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów.

8 czerwca Sejm przyjął poprawki do ustawy naniesione przez Senat. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Przepisy z przewidzianymi wyjątkami mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

e-Urząd zamiast Portalu Podatkowego

Ustawa wprowadzi do krajowego porządku prawnego definicję systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy. E- Urząd ma stać się powszechnym narzędziem informatycznym dla klientów Krajowej Administracji Skarbowej, pełniącym funkcję serwisu informacyjno-transakcyjnego. Ma on służyć pięciu grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom.

Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego będzie odbywać się poprzez portal lub w aplikacji mobilnej. Zgodnie z założeniami należy traktować ją równoważnie pod względem prawnym z czynnościami wykonywanymi w tradycyjnej formie. Załatwienie sprawy w e-Urzędzie Skarbowym będzie równoznaczne z załatwieniem sprawy przez właściwy organ KAS.

System ma zautomatyzować proces wydawania zaświadczeń, co stanie się możliwe dzięki wdrożeniu specjalnych modułów. Usprawni ponadto udzielanie odpowiedzi KAS na zapytania komorników i innych organów. Zalogowani w e-Urzędzie Skarbowym użytkownicy będą mogli ponadto podpisywać pisma i deklaracje elektroniczną pieczęcią Szefa KAS, gwarantującą integralność i autentyczność danych.

Z przyjętych rozwiązań wynika, że za pośrednictwem e-Urzędu podatnicy bez wychodzenia z domu załatwią w kompleksowy sposób sprawę podatkową, a także wywiążą się ze swoich zobowiązań podatkowych. System będzie obsługiwał sprawy z tak kluczowych obszarów jak PIT, CIT oraz VAT.

Uproszczona komunikacja pomiędzy organami podatkowymi i komornikami

Przepisy automatyzujące załatwianie niektórych spraw przez KAS zakładają także usprawnienie komunikacji pomiędzy organami podatkowymi a komornikami. Jak czytamy, w wyniku zmian przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego mają być dokonywane tylko za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

System teleinformatyczny e-Koncesje

Nowelizacja wprowadza ponadto nowy system teleinformatyczny e-Koncesje. Za pośrednictwem systemu możliwe będzie składanie w postaci elektronicznej wniosków i ofert przetargowych w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków, lub ofert przetargowych.