VAT dla kosztów pakowania i transportowania towarów eksportowanych

Wiele wątpliwości podatkowych pojawia się u przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary poza UE, zwłaszcza przy naliczaniu dodatkowych opłat związanych z dostawą. Czy koszty pakowania oraz transportowania są również objęte stawką 0%?

Jaka stawka VAT dla eksportu towarów poza terytorium UE?

Wysokość stawek podatku VAT, jakie nałożone są na poszczególne towary i usługi określa art. 4             1 ustawy o podatku od towarów i usług. Eksport towarów poza obszar UE jest objęty stawką VAT wynoszącą 0%, czego potwierdzenie znajdziemy w art. 41 ust. 4, pozostającym w związku z art. 2 pkt 8 lit a).

Niektóre z firm zastanawiają się jednak, w jaki sposób opodatkowywać czynności pomocnicze tj. pakowanie towaru oraz koszty jego wysyłki. Czy również w tym przypadku możliwe jest wykorzystanie stawki VAT 0%?

Podstawę opodatkowania wskazuje art. 29a. Ust. 6 zawiera informację, że podstawa opodatkowania obejmuje także:

(1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

(2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

11 stycznia 2021 roku przychylną dla przedsiębiorstw interpretację w tym zakresie wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Na jej podstawie ustalano, że:

Usługi pakowania i wysyłki towaru eksportowanego poza terytorium UE nie należą do samodzielnych czynności, a mają jedynie charakter pomocniczy, uzupełniający względem świadczenia głównego – dostawy towaru.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w omawianym przypadku „za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego. […] Koszty wysyłki towaru obejmują koszt opakowania i transportu.” (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.603.2020.1.MAZ).

Podsumowując: Przedsiębiorcy dostarczający towary poza terytorium UE nie muszą stosować innych stawek VAT dla świadczeń, które zwiększają koszt nabycia dostawy. Usługi takie jak pakowanie oraz wysyłka są jedynie czynnościami towarzyszącymi świadczeniu głównemu. Wszystkie elementy składające się na transakcję w aspekcie gospodarczym powinny być traktowane jako jedna całość