ZMIANY W SKŁADKACH ZUS OPŁACANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW TRANSPORTOWYCH

Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2018 zmieniły się wartości składek ZUS jakie przedsiębiorca będzie musiał odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku minimalne składki ZUS dla przedsiębiorcy wyglądały następująco:

 

– składka emerytalna wyniosła 499,28 zł,
– składka rentowa wyniosła 204,62 zł,
– składka chorobowa wyniosła 62,67 zł,
– składka wypadkowa wyniosła 46,04 zł (dla osób, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą i zgłaszają nie więcej niż 9 osób do ubezpieczenia).

 

Podsumowując, składki na ubezpieczenie społeczne w 2017 roku wynosiły 812,61 zł (bez składki chorobowej 749,94 zł). Kwota na ubezpieczenie zdrowotne, jaką przedsiębiorca musiał odprowadzić do ZUS kształtowała się na poziomie 297,28 zł (do odliczenia 255,99), natomiast Fundusz Pracy był w wysokości 62,67 zł.

 

Dla nowych przedsiębiorców, tj. takich którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 roku lub nie prowadzą bądź nie prowadzili przez ostatnie 60 kalendarzowych miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, pozarolniczą działalność, składki z tytułu ubezpieczeń były nieco niższe (preferencyjne składki ZUS) i wyglądały w następujący sposób:

– składka emerytalna – 117,12 zł,
– składka rentowa – 48,00 zł,
– składka chorobowa – 14,70 zł,
– składka wypadkowa – 10,80 zł.

 

Wraz ze składką chorobową, ubezpieczenia społeczne wyniosły 190,62 zł, natomiast bez 175,92 zł. Składka zdrowotna niezależnie czy mamy do czynienia z nowym przedsiębiorcą, czy takim który już dłużej funkcjonuje na rynku – jest taka sama (297,28 zł).

 

Składka zdrowotna obowiązująca w 2018 roku będzie wynosić 319,94 zł (do odliczenia 275,51 zł). W przypadku obydwu przedsiębiorców pozostałe stawki społeczne również nieco wzrosły. Minimalne składki na ubezpieczenie społeczne wraz z ubezpieczeniem chorobowym dla przedsiębiorców w 2018 roku wynoszą 846,91 zł, na co składają się:

– składki emerytalne w wysokości 520,36 zł,
– składki rentowe w wysokości 213,26 zł,
– składki chorobowe (dobrowolne) w wysokości 65,31 zł,
– składki wypadkowe w wysokości 47,98 zł.

 

Fundusz Pracy obowiązujący w 2018 roku wynosi 65,31 zł.

 

Preferencyjne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2018 roku będą obowiązywać na poziomie 122,98 zł (składka emerytalna), 50,40 zł (składka rentowa), 15,44 zł (składka chorobowa) oraz 11,34 zł (składka wypadkowa).

 

 

Autor: Kornelia Kiełtyka