Nowy Ład 2.0. – jakie zmiany podatkowe czekają nas w lipcu 2022 r.?

Rząd próbuje naprawić Polski Ład, dlatego Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad nowelizacją ustawy, nazywaną Nowym Ładem 2.0.  Projekt zakłada m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%, zlikwidowanie dopiero co wprowadzonej ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w składce zdrowotnej. Nowe przepisy mają wejść w życie już na początku lipca br. z mocą wsteczną od 1 stycznia br., co oznacza, że będą obejmować wszystkie przychody i dochody uzyskane w 2022 r.

Polski Ład od samego początku wzbudzał wiele emocji i zastrzeżeń, które zgłaszali do niego nie tylko przedsiębiorcy, ale i księgowi, doradcy podatkowi, prawnicy oraz inni eksperci. Rząd postanowił zatem uwzględnić liczne postulaty podatników, występując z propozycją nowelizacji ustawy podatkowej. Jej celem jest uproszczenie systemu podatkowego oraz zagwarantowanie jego stabilności w najbliższych latach. Bez zmian pozostać ma natomiast nowa, podwyższona kwota wolna od podatku, która w 2022 r. wynosi 30 tys. złotych oraz drugi próg podatkowy ze stawką 32% od kwoty 120 tys. złotych.

Obniżenie podatku PIT z 17% na 12%

Pierwszą i najgłośniej zapowiadaną zmianą jest obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 12%. Z niższej stawki będą mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy i podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Znaczenia nie ma mieć przy tym źródło osiąganych przychodów, zatrudnienie u kilku pracodawców, czy jednoczesne pobieranie emerytury.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Wraz z obniżeniem stawki PIT rząd planuje zlikwidować ulgę dla klasy średniej – rozwiązanie, które ze względu na stopień skomplikowania spotkało się z największą krytyką w Polskim Ładzie. To właśnie niższy PIT ma zrekompensować korzyści podatkowe, które w praktyce miała przynieść ulga dla klasy średniej. W sytuacji, w której likwidacja ulgi dla klasy średniej wiązałaby się jednak z niekorzystnymi skutkami dla podatnika, zgodnie z założeniami, będzie on mógł nadal korzystać z ulgi na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w składce zdrowotnej

Od lipca zmienić mają się także przepisy dotyczące składki zdrowotnej. Niestety nie obejmą one wszystkich podatników. Nowe regulacje nie będą dotyczyć podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Oznacza to, że stawka składki zdrowotnej utrzyma się dla  nich na poziomie 9% wartości dochodu z jednoczesnym brakiem możliwości odliczenia uzyskanej kwoty od podatku w rozliczeniu rocznym.

Na zmiany powinni przygotować się natomiast podatnicy, którzy rozliczają się metodą liniową, ryczałtowcy oraz opodatkowani kartą podatkową.

Dla pierwszej grupy, czyli podatników na podatku liniowym, Ministerstwo Finansów zaproponowało pomniejszenie uzyskanego dochodu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności oraz za osoby współpracujące do limitu 8700 zł w skali roku.

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają natomiast zyskać możliwość pomniejszenia uzyskanych przychodów o 50% składek na ubezpieczenia zdrowotne płaconych w danym roku podatkowym. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w proponowanych zmianach odliczenia ma dokonywać się od przychodu. Do końca 2021 r. składkę zdrowotną odliczano natomiast od podatku, co w praktyce dawało tej grupie większe korzyści podatkowe.

Obniżka dla podatników karty podatkowej zgodnie z założeniami będzie wynosić 19% zapłaconej w danym roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy, że obecnie płacą oni składkę zdrowotną w stałej wysokości wynoszącej 270,90 zł, co w skali roku daje kwotę 3250,80 zł. Jeżeli od tej sumy odliczymy 19%, otrzymamy kwotę 618 zł na rok.